maraki illustrationillustration
com està feta la nora?

Nora
com estan fetes les nines de paper?

Paper dolls
com està fet un souvenir il·lustrat?

Illustrated souvenir